Billedet på sidehoved
image
image
Billedet på sidehoved
 • Balle Kirkevej 120, 8600 Silkeborg
 • 89702100
 • balleskolen@silkeborg.dk
 • Balleskolen
Billedet på sidehoved

VALGFAG på besøg i Karup

Valgfaget "Kun for Drenge" var på besøg i Karup og var igennem eksersits med armbøjninger, prøvede oppakningen, gasmasker og andet udstyr, og afprøvede fly og køretøjer. Med på turen var holdets lærer, Pernille Tofte. 

På Balleskolen har vi lagt valgfag på hele dage, i to perioder om året, så der er gode muligheder for at komme ud af huset og leve op til reformens ord om "Den åbne skole". 

Spændende dag!

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 • ikon
  Pia Nielsen den 20-03-2015
  VALGFAGET "Kun for drenge" på besøg i Karup
  - der bliver gået til den med armbøjninger!


   
 • ikon
  Pia Nielsen den 07-03-2015
  PÅ VEJ TIL FOLKESKOLEN 2021

  Med Børne- og Ungeudvalget i spidsen vil Byrådet lave en strategi for, hvordan den gode udvikling af folkeskolen kan fortsætte også i fremtiden.
  Som en del af processen med at skabe den nye strategi, vil udvalget indsamle ideer og forslag fra forældre, medarbejdere og andre, der er interesseret i at være med til at skabe fremtidens skole.
   
  Derfor holder udvalget et stormøde, der skal kickstarte processen. På mødet vil Børne- og Ungeudvalget fortælle mere om, hvorfor byrådet vil have en langsigtet strategi. Der vil også blive mulighed for at komme med ideer og forslag til strategien. Derefter vil udvalget holde tre lokale idemøder. Idemøderne er åbne for alle, som har en interesse i de skoler og lokalområder, som møderne dækker.

  Invitationen fra Børne- og Ungeudvalget kan ses i det vedhæftede.
   
  Der inviteres først til
  Stormøde 16. marts kl. 19–21 i Jysk Arena, Hal A
  Her er alle interesserede velkomne, og der kræves ikke tilmelding.
   
  Derefter afholdes tre lokale idemøder
  Vi fra Balleskolen er inviteret til
  Idémødet onsdag den 8. april i Buskelundhallen

  Af hensyn til den praktiske afvikling af idémødet bedes I tilmelde jer arrangementet ved at sende en mail
  til Balleskolens kontor: pgh@silkeborg.dk eller
  gennem Forældreintra til Pernille Garn Hansen eller
  I kan i dagtimerne ringe på 8970 2100.
   
  Se en opfordring til at deltage, fra Balleskolens skolebestyrelsesformand, i opslaget nedenfor.
   
 • ikon
  Pia Nielsen den 07-03-2015
  Kære ALLE.

  KÆRE ... børn, forældre, medarbejdere, skoler/skolebestyrelser, daginstitutioner/daginstitutionsbestyrelser, lokalråd, kirke, foreninger/fritidsliv, dagplejere, ledere, faglige organisationer, Silkeborg Byråd samt administrationen (Skoleafdelingen, Tandplejen, Sundhedsplejen, Familierådgivningen, PPR), erhvervSilkeborg, Midtjyllands Avis m.fl. yes

  Jeg skriver som bestyrelsesformand og forældrerepræsentant til jer for at fortælle, at Børne- og Ungeudvalget i kommunen har taget initiativ til at inddrage alle brugere og interessenter af kommunens skoler i processen med at skabe en endnu bedre folkeskole! Børne- og Ungeudvalget sætter til daglig den politiske og økonomiske ramme for, hvordan skolerne drives. I en tid med nedgang i antallet af børn i kommunen, færre ressourcer og en ny folkeskolereform under indførelse, er det fornemt, at der ikke blot blindt træffes beslutninger om at spare og lukke.
  Politikerne behøver også DIN hjælp til at tænke kreativt og konstruktivt!!
   
  Derfor får I denne appel:
  Gå med til STORMØDE
  i Jysk Arena
  på mandag den 16. marts kl. 19-21.
   
  Det er et borgerdebat- og informationsmøde! Startskuddet til en længere debat om fremtidens folkeskole i Silkeborg Kommune.
   
  Det handler om skolestruktur, det vigtigt. For os ALLE!
   
  Vi bliver bedt om at bidrage, FORDI:
  kommunalpolitikerne behøver JERES ideer og forslag. Derfor inviterer kommunalpolitikerne alle interesserede til at deltage i idefasen.
  Indbydelsen kan findes på dette link:http://skole.skoleporten.dk/sp/p373449/file/Fullscreen/50c89c79-0c45-4722-8dea-100b5937180a

   
  I kan læse mere om anledningen i MJA/Midtjyllands Avis fra 3. marts 2015, side 9.


  Send meget gerne denne indbydelse videre, så alle interessenter i lokalområderne er orienteret.
  Jeg tager mand, børn og nabo med! Kommer du? Og hvem tager du med?
   
  Mange hilsner til alle fra 
  Susanne


  Susanne Gade Clausen
  Skolebestyrelsesformand på Balleskolen
  Silkeborg