Skolenavn og adresse
Balleskolen
Balle Kirkevej 120
8600 Silkeborg
Karaktergennemsnit
Folkeskolens afsluttende prøver
Udskrivningsdato
14.08.2014
Skolekode
743014
Skoleår: 2013/14
Nuancering: Alle elever
Disciplin
ST
FSA
9. årgang
Dansk - Mundtlig
6,02
7,03
Dansk - Retskrivning
7,48
6,50
Dansk - Læsning
7,31
6,59
Dansk - Skr. fremstilling
6,76
6,57
Engelsk - Mundtlig
7,46
6,86
Engelsk - Skriftlig
8,20
 
Tysk - Mundtlig
4,37
 
Tysk - Skriftlig
5,06
 
Kristendomskundskab
6,17
 
Kristendomskundskab - Mundtlig
 
6,04
Historie
5,79
 
Historie - Mundtlig
 
7,63
Samfundsfag
6,43
 
Matematik - Mundtlig
6,78
8,62
Matematik - Problem
7,40
7,34
Matematik - Færdighed
8,38
7,98
Fysik/kemi - Praktisk/mund.
6,45
6,00
Geografi
6,14
 
Biologi
5,91
 
Biologi - Skriftlig
 
7,53
Obligatorisk projektopgave
 
9,15
Disciplin
ST
FSA
FS10