Skolenavn og adresse
Balleskolen
Balle Kirkevej 120
8600 Silkeborg
Karaktergennemsnit
Folkeskolens afsluttende prøver
Udskrivningsdato
06.11.2012
Skolekode
743014
Skoleår: 2011/12
Nuancering: Alle elever
Disciplin
ST
FSA
9. årgang
Dansk - Mundtlig
8,20
8,26
Dansk - Retskrivning
7,52
6,98
Dansk - Læsning
7,23
7,14
Dansk - Orden
8,95
7,61
Dansk - Skr. fremstilling
7,59
7,23
Engelsk - Mundtlig
7,07
6,79
Engelsk - Skriftlig
7,56
8,36
Tysk - Mundtlig
5,34
 
Tysk - Skriftlig
4,95
6,85
Kristendomskundskab
7,77
 
Historie
6,47
 
Samfundsfag
6,86
 
Matematik - Mundtlig
6,87
 
Matematik - Problem
7,38
7,09
Matematik - Færdighed
7,22
7,98
Fysik/kemi - Praktisk/mund.
6,14
5,49
Geografi
6,89
 
Geografi - Skriftlig
 
6,08
Biologi
7,33
 
Biologi - Skriftlig
 
6,81
Obligatorisk projektopgave
 
8,73
Disciplin
ST
FSA
FS10